Stadjers oordelen: onderhoud gemeente op orde

Het onderhoud van de stad Groningen voldoet. Dat concluderen 120 Stadjers, die ieder jaar de 'BORG-inspectie' houden. BORG staat voor Beheer Openbare Ruimte Groningen.
Vertekend beeld

De Stadjers controleren het groen, de wegen, het straatmeubilair, verlichting en speeltoestellen. Het streven is dat negentig procent voldoet aan de norm, die daarvoor is vastgesteld. Dit jaar voldoet 95 procent. Dat is een beter resultaat dan vorig jaar, maar dit beeld vertekent. De beoordelingscriteria voor groen en schoon zijn minder streng dan voorheen, omdat de gemeente daarop heeft bezuinigd.

Flexibel team

Dit jaar wordt nog verder bezuinigd. De gemeente zet een flexibel team in, dat snel in actie kan komen als het op bepaalde plekken de spuigaten uitloopt, bjjvoorbeeld met zwerfvuil.