Aantal daklozen in provincie is stabiel

Het aantal daklozen in onze provincie is de laatste drie jaar vrijwel stabiel gebleven. Daarvoor was er een stijging. Groningen kent momenteel 874 daklozen.
Langer in opvanghuis

Wel heeft zich een verschuiving voorgedaan. Er zijn minder daklozen, die kort in de opvang zitten of bekend zijn als buitenslaper. Meer mensen wonen langdurig in een opvanghuis. Volgens de gemeente komt dit door de ingebruikname van twee nieuwe opvangvoorzieningen in 2012.

Jongeren

Verder is het aantal zwerfjongeren gedaald van 71 naar 61. Het blijkt dat deze jongeren minder gebruik maken van de nachtopvang in het A-huis, omdat ze meer worden verwezen naar speciale voorzieningen voor jongeren, zoals begeleid wonen.