Artsen Zonnehuisgroep zeggen vertrouwen in bestuurder op

© RTV Noord
Bestuursvoorzitter Henk Duijst van Zonnehuisgroep Noord is aan de kant gezet. De Raad van Toezicht van de oudereninstelling heeft aangekondigd op te zoek te gaan naar een interim-bestuurder.
Aanleiding voor de beslissing is een conflict tussen de verpleeghuisartsen en Duijst. De artsen hebben het vertrouwen in hem opgezegd. Zij vinden dat de Zonnehuisgroep te veel ouderen onder zich heeft, die eigenlijk in een verpleeghuis horen. In hun ogen is de kwaliteit van de zorg, die de Zonnehuisgroep deze groep ouderen biedt, onder de maat.

Zwaardere zorg

De Raad van Toezicht meldt in een persbericht de gang van zaken te betreuren. Duijst blijft tot de zomer wel verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en de externe contacten. De interim-bestuurder gaat zich buigen over de problemen rondom de zwaardere zorg. Duijst zal ook de rest van zijn taken neerleggen, als er voor hem een definitieve opvolger is gevonden.

Verstoorde verhoudingen

Zonnehuisgroep Noord heeft in februari de Inspectie voor de Gezondheidszorg gevraagd een onderzoek te doen op de locatie aan de Oostergast in Zuidhorn. Daar zouden geen alarmerende zaken zijn geconstateerd. Wel is vastgesteld dat de verstoorde verhoudingen tussen de verpleeghuisartsen en het management moeten worden hersteld.