Wethouder De Rook: 'Grand Theatre moet behouden blijven'

De gemeente Groningen werkt aan een herstart van het Grand Theatre. 'Een theater op die plek, daar zit zoveel potentie en kracht in. Ik denk dat we met elkaar moeten proberen dat te behouden', zegt de Groningse wethouder Paul de Rook.
Frisse start

Het theater aan de Grote Markt in Groningen is woensdag failliet verklaard door de rechtbank in Zwolle. 22 medewerkers staan op straat en alle voorstellingen zijn geschrapt.

'Heel vervelend voor de schuldeisers en personeel', aldus De Rook. 'De situatie biedt wel mogelijkheden voor een frisse start en voor het beantwoorden van de vraag wat gemeente en het hele culturele veld met het Grand Theatre willen.'


Jonge talenten

De Rook vindt het belangrijk dat Groningen een plek houdt waar nieuw talent en jonge makers zich kunnen ontwikkelen. 'Met het Grand Theatre lijkt dat nu weg te vallen, daar zullen we een herstart voor moeten vinden.' De Rook heeft iemand van buiten Groningen aangetrokken om de zaak vlot te trekken en een nieuwe invulling voor het theater te vinden. Wie dat is, dat maakt de gemeente volgende week maandag bekend.

Redden

Sinds het Rijk een paar jaar geleden de subsidie terugschroefde, kampt het theater met tekorten. Onlangs vroeg de directie aan de gemeente Groningen het theater te redden, door ruim vier en een halve ton voor te schieten. Daar wilde De Rook niet aan tegemoet komen.