Wereldbazar voelt zich gechanteerd door bezwaarmaker

© Flickr / Creative Commons
Angst voor uitholling van de Winschoter binnenstad zorgt nog steeds voor uitstel van de bouw van De Wereldbazar aan de Renselkade. Vrijdag is in Den Haag andermaal een zitting voor de Raad van State in Den Haag. De directie van De Wereldbazar voelt zich inmiddels gechanteerd door de bezwaarmaker.
Financiële zekerheid

Stichting Outlet- en Funshoppingcentre Carillon in Winschoten wil financiële zekerheid van De Wereldbazar. 'We hebben de afgelopen weken gesprekken gevoerd met de initiatiefnemers van De Wereldbazar en geprobeerd tot een overeenstemming te komen', zegt Everhard Telkamp namens Carillon. 'Maar we hebben daar onvoldoende een goed gevoel bij, dus zetten we de procedure vandaag door. We willen niet dat de binnenstad wordt uitgehold door de komst van zoveel handel onder één dak.'

Verbinding met de binnenstad

Onderdeel van de 'overeenstemming', die Carillon op papier zette, is dat De Wereldbazar vijf jaar lang garant staat voor de huur van winkelruimte in de Winschoter binnenstad. Een aantal vierkante meters dat ongeveer 150.000 euro per jaar moet opleveren. 'We willen een verbinding tussen De Wereldbazar en de binnenstad', zegt Telkamp. 'En actieve deelname in het bestaande koopcentrum. Ze zeggen dat er al heel veel huurders klaar staan voor De Wereldbazar. Nou laten die zich alvast melden, dan kunnen we dat zien.'

Chantage

Petra van Gaanderen, directeur van De Wereldbazar, vindt de eis om financieel garant te staan te ver gaan. 'Volgens mij draait het nu om de portemonnee van Carillon en niet om een gezamenlijk doel: van Winschoten weer een aantrekkelijke koopstad maken. Ik kan niet anders dan concluderen dat ik nu gechanteerd word. Als ik betaal, zijn er geen bezwaren meer.'
De poging om nader tot elkaar te komen, is volgens Van Gaanderen niet de eerste. 'Ze hebben dit eerder geprobeerd. Ttoen wilden ze dat wij tekenden voor een kabelbaan van De Wereldbazar naar het centrum; dan zouden ze de bezwaren intrekken.'

Geen Sinterklaas

De samenwerking tussen de binnenstad en De Wereldbazar is volgens Van Gaanderen al in haar plannen gegoten. 'We hebben een overeenkomst met de gemeente, waarin vervoer van en naar Winschoten is geregeld. We hebben er zelfs een taxibedrijf voor opgericht. De uitstapplaats is níet onze voordeur, maar hartje binnenstad. We hebben afspraken met touroperators en er zijn ondernemers, die ludiek vervoer willen organiseren tussen binnenstad en De Wereldbazar. Dit is een structuurversterkend plan voor Winschoten. En wat betreft de leegstand: we willen kosteloos bemiddelen tussen huurders en pandeigenaren. Maar ik ga niet vijf jaar lang financieel garant staan. Ik ben geen Sinterklaas.'

Carillon versus De Wereldbazar

Carillon werd in het vorige decennium opgericht om de verpaupering van de Torenstraat tegen te gaan. De straat in het Winschoter centrum zou zoveel mogelijk behouden moeten blijven als winkelstraat. Inmiddels heeft de gemeente Oldambt daar een streep door gezet. Telkamp en sympathisanten ('een aantal winkeliers en pandeigenaren') zijn het niet eens met de vergunning, die de gemeente aan het grootschalige project heeft verleend. Aan het water van de Rensel moet een nieuw pand komen met ruimte voor vijfhonderd kleine winkeltjes met overwegend Oosterse producten. Een weekendmarkt à la Beverwijk, die moet zorgen voor een extra toestroom van mensen naar de Molenstad met geld in de portemonnee én voor werkgelegenheid.

Weinig vertrouwen

Telkamp en co hebben weinig vertrouwen in het verhaal van De Wereldbazar. Van Gaanderen werkt inmiddels al negen jaar om haar plan in Oost-Groningen te realiseren. Na jarenlange bestuurlijke tegenwerking in de voormalige gemeente Reiderland, ging eind 2013 het licht in de gemeenteraad van Oldambt op groen. De procedure bij de Raad van State is inmiddels aan de tweede zitting toe. De eerste was in oktober 2014.

Winkeliersvereniging

Winschoter winkeliersvereniging Handel en Nijverheid (H&N) diende in 2013 te laat een bezwaarschrift in bij de gemeente tegen de vergunning voor De Wereldbazar. De Raad van State bood desondanks nog de mogelijkheid toch bezwaar te maken. Dat bezwaar werd in december 2014 ondertekend door de voorzitter van H&N, Jos Offenberg. Hij deed dat echter, nádat hij al was opgestapt als voorzitter van de winkeliersvereniging. Het huidige bestuur heeft geen vervolg gegeven aan het bezwaar.