Groningen geeft fietsers meer ruimte

De gemeente Groningen wil fietsers de komende jaren meer ruimte geven. Dat blijkt uit de nieuwe fietsstrategie van het gemeentebestuur.
In de plannen is aandacht voor het oplossen van de bekende problemen door bijvoorbeeld extra stallingen in de binnenstad en een goed fietsnetwerk. De gemeente wil voortaan bij nieuwe planologische ontwikkelingen vanaf het begin rekening houden met de gevolgen voor fietsers.
Er zijn verschillende maatregelen, maar daar hangt ook een prijskaartje aan. Daarom wil het college van B en W de komende tijd met de gemeenteraad discussiëren over prioriteiten. Er is bijvoorbeeld een plan om hoofdfietsroutes te verwarmen met aardwarmte. Daardoor blijven de fietspaden sneeuw- en ijsvrij. Ook zijn er plannen voor meer ruimte voor fietsers op de diepenring.