En de secretaresse heet Sven

Sven Franssens uit Middelstum spreekt zelf liever van 'secretarieel medewerker', maar feitelijk is hij secretaresse in opleiding. Als enige man tussen honderden vrouwen. Vrijdagmiddag was hij een rariteit bij De Happy Secretaresse, het secretaressecongres van het Noorden.
Het congres is een initiatief van een tweedejaars klas Secretarieel van Alfa-college in samenwerking met het Secretaresseplatform Noord, SPiN. De studenten hebben bedacht welke workshops er moesten komen en dit verder uitgewerkt onder regie van SPiN. Zo konden deelnemers onder meer leren over sociale media, tekststrategie en personal styling.

De 21-jarige Franssens deed eerder een ICT-opleiding. 'Maar dat was toch niet echt wat ik leuk vond.'