Onderzoeksbureau kritisch over functioneren Synergon

Werkvoorzieningsschap Synergon moet een andere koers gaan varen om de oplopende tekorten een halt toe te roepen. Er moet meer worden gestuurd op resultaat. Ook moet er kritisch worden gekeken naar de bestaande activiteiten.
Dat staat in het onderzoeksrapport over het functioneren van Synergon. De gemeenteraden van Bellingwedde, Pekela en Oldambt hadden hierom gevraagd. De resultaten van het onderzoek worden maandagmiddag gepresenteerd in Pekela.

Groenwerkzaamheden

Onderzoeksbureau RadarAdvies stelt in het rapport onder meer dat moet worden onderzocht of de groenwerkzaamheden kunnen worden belegd bij de gemeenten Oldambt en Pekela. De Synergon-medewerkers zouden dan daar gedetacheerd kunnen worden.

Bedrijven

RadarAdvies denkt ook dat er activiteiten kunnen worden ondergebracht bij bedrijven. Het onderzoeksbureau wijst daarbij op de overname door Abiant van een deel van Synergons metaalafdeling.

Arbeidsontwikkeling

Verder adviseert het bureau meer in te zetten op arbeidsontwikkeling van de medewerkers. Hierdoor wordt de kans op detachering groter en dat is financieel aantrekkelijk voor het werkvoorzieningsschap.

Kritiek op directie

RadarAdvies heeft flinke kritiek op de directie van Synergon. Die heeft te weinig gestuurd op resultaat en was niet daadkrachtig genoeg bij het doorvoeren van plannen om medewerkers aan een reguliere baan te helpen. Daardoor zijn resultaten bij het uitplaatsen van medewerkers uitgebleven, constateert het onderzoeksbureau.

Nieuw werk

Het management heeft ook te laat werk gemaakt van het binnenhalen van nieuw werk. RadarAdvies stelt verder dat waar er afspraken waren gemaakt met gemeenten over werk, deze niet altijd zijn nagekomen.

Gemeenteraden beter informeren

RadarAdvies constateert ook dat de gemeenteraden 'een beperkt vertrouwen' hebben in de directie en het bestuur van Synergon. De gemeenteraden van Bellingwedde, Pekela en Oldambt moeten daarom beter worden geïnformeerd. Zo moeten er duidelijke beleidsdoelstellingen en resultaatafspraken komen.

Uitvoeringsplan

Ook adviseert RadarAdvies om de uitvoering van de Participatiewet en de Wet sociale werkvoorziening in één hand te leggen. Hiervoor zou op korte termijn een uitvoeringsplan moeten worden opgesteld, onder leiding van een externe aanjager. Dit advies sluit aan op de afspraken die onlangs zijn gemaakt in het Akkoord van Westerlee.