Zwaluwen in Lettelberterpetten verleid met broedwand

Natuurgebied Lettelberterpetten heeft een speciale zwaluwwand gekregen. In de wand kunnen zo'n zestig oeverzwaluwen een gang uitgraven, zodat ze veilig kunnen broeden.
Broeden

Lettelberterpetten is een groot moerasgebied op de grens van Groningen en Drenthe. Oeverzwaluwen doen het gebied regelmatig aan, maar ze hadden geen mogelijkheid om te broeden.

Verleiden

De speciale broedwand moet de zwaluwen verleiden om in de Lettelberterpetten toch een ei te leggen.

Vrijwilligers

De aanleg van de wand werd financieel mogelijk gemaakt door een particuliere gift en een bijdrage van Vogelbescherming Nederland. Een groep vrijwilligers gaat de wand onderhouden.