Voormalig theaterdirecteur licht Grand Theatre door

Oud-directeur Leo Pot van de stadsschouwburg in Tilburg is door de gemeente Groningen gevraagd om advies uit te brengen over het failliet verklaarde Grand Theatre aan de Grote Markt in Groningen.
Toekomst
Cultureel managementadviseur Pot gaat onderzoeken wat een 'realistisch toekomstmodel' is voor het Grand Theatre. Ook gaat hij bekijken of de activiteiten van het theater voortgezet kunnen worden door een beroep te doen op 'andere partners uit het culturele veld'.

Oordeel
De gemeente Groningen wil graag dat Pot binnen acht weken uitsluitsel geeft. Burgemeester en wethouders zullen daarna besluiten of ze het Grand Theatre steunen met een subsidie, zodat een deel van de activiteiten kan worden voortgezet.
Deel dit artikel:

Recent nieuws