'Aantal WOZ-bezwaren in aardbevingsgebied stijgt juist'

Het aantal bezwaren tegen de onroerendzaakbelasting daalt in Nederland, maar stijgt juist in het aardbevingsgebied. Dat zegt de Groningse makelaar John Schokker, die jaarlijks zo'n zevenhonderd van deze WOZ-bezwaren in onze provincie afhandelt.
In veel gemeenten is de bezwaartermijn inmiddels verstreken. Eigenaren van beschadigde woningen in Noord-Groningen vinden dat de waarde soms met tienduizenden euro's te hoog wordt ingeschat.

Waardebepaling

Schokker is het daar mee eens: 'Gemeenten houden bij de waardebepaling van onroerend goed wel rekening met schaderapporten, maar trekken er alleen de zogenaamde A- en B-schades vanaf. Maar in mijn optiek horen ook de C-schades daarbij. Ook zou er rekening moeten worden gehouden met de kosten van het versterken van de woningen en het verleggen van de waardepeildatum.'

30.000 tot 40.000 euro

Volgens Schokker wordt de waarde van woningen in het aardbevingsgebied gemiddeld 30.000 tot 40.000 euro te hoog ingeschat. 'Maar er zitten ook uitschieters bij van 100.000 tot 200.000 euro.'

Bezwaren zijn kansrijk

WOZ-bezwaren in het aardbevingsgebied zijn volgens Schokker zeer kansrijk. 'Normaal is het slagingspercentage 75 tot 80 procent, maar in het aardbevingsgebied is dit zo goed als 100 procent.'

Rest van Groningen

Grote gemeenten in ons land zeggen dat het aantal bezwaren ten opzichte van vorig jaar met 10 tot 35 procent is gedaald. Schokker herkent dit beeld wél in de rest van de provincie. 'Het aantal bezwaren is daar met een kwart gedaald. Dat komt onder meer doordat gemeenten nu betere waardebepalingsmethodes gebruiken. En in de stad Groningen is bovendien de woningmarkt weer gaan aantrekken.'