Beusmeat-personeel wil 'eerst alles uit de kast om de tent open te houden'

Het personeel van vleesverwerkingsbedrijf Beusmeat in Leek wil dat alles wordt geprobeerd om het bedrijf open te houden.
Dat bleek maandagvond tijdens een bijeenkomst die FNV Voedingsindustrie organiseerde voor het voltallige personeel.
Vorige week werd bekend dat het bedrijf de deuren moet sluiten. Als de sluiting doorgaat staan 125 mensen met een vaste baan en 30 flexwerkers op straat.

Wegvallen export

De directie wil het bedrijf sluiten wegens aanhoudende verliezen. Volgens de directie breekt vooral het wegvallen van de export naar Rusland het bedrijf op.

'Openhouden die tent'

Maar veel personeelsleden vonden het daarvoor nog te vroeg. Eerst moet alles uit de kast worden gehaald om het bedrijf open te houden. 'Openhouden die tent', zegt Beusmeat-werknemer Auke Jorritsma.
Optimistisch over de kansen op behoud van zijn baan, hij werkt er al 36 jaar, is hij niet. Maar al het mogelijke moet worden geprobeerd, vindt hij.

Onontkoombaar

Ook de bond heeft er weinig vertrouwen in. Bestuurder Janwillem Compaijen van FNV Voedingsindustrie zegt dat hij somberder gestemd is dan vorige week. Hij maakt uit een gesprek met de directie op dat er een uitgewerkt plan is om het bedrijf te sluiten. En een cijfermatige onderbouwing waaruit blijkt dat het sluiten van de poort onontkoombaar is.

Overvallen

De ondernemingsraad is gevraagd om nog voor het eind van de maand een advies uit te brengen over de voorgenomen sluiting. De OR is er door overvallen. Die kreeg eind vorig jaar nog van de directie te horen dat, na een slechte periode, 2015 weer een redelijk jaar zou worden.