Wijkbewoners zijn boos over komst asielzoekerscentrum Delfzijl

'Landjepik, geluidsoverlast en onveiligheid', meent een groep verontruste Delfzijlsters maandagavond op de informatie-avond over de komst van een nieuw asielzoekerscentrum.
De inwoners van de wijk Tuikwerd in Delfzijl zijn boos op de gemeente over de komst het nieuwe permanente centrum. De bewoners vinden dat het centrum te dicht op de woonwijk wordt gebouwd en dat ze slecht worden geïnformeerd.

Tegen de vlakte

Het huidige centrum gaat tegen de vlakte en maakt plaats voor een nieuw permanent complex waar maximaal 672 asielzoekers komen wonen. Daarnaast komen er tijdelijk extra opvangunits voor 450 asielzoekers op de locatie van de voormalige zeevaartschool.
De vraag naar opvanglocaties voor asielzoekers neemt toe omdat er meer vluchtelingen in Nederland asiel aanvragen.

Wantrouwen

Maandag werden de omwonenden voorgelicht door de gemeente en het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers). Veel Tuikwerders zijn wantrouwend over de plannen en hebben nog veel vragen over de bouwplannen.
Er wordt een klankbordgroep opgericht waarin wijkbewoners mee kunnen praten over de plannen.