School Den Andel blijft ook jaar langer open

© OBS de Holm
Maandag was al bekend bij ouders van christelijke scholen in Noord-Groningen dat zij meer tijd zouden krijgen.
Maar het schoolbestuur Lauwers en Eems wilde toen nog niet bevestigen dat de sluiting van obs de Holm in den Andel ook met een jaar uitgesteld gaat worden. Dinsdag wel.
Maandag kregen ouders van een aantal christelijke scholen een brief van schoolbestuur VCPO Noord Groningen waarin stond dat een aantal openbare en christelijke basisscholen openblijven.

Langer open

Schoolbestuur Lauwers & Eems wilde er maandag nog niet op ingaan maar maakte dinsdag bekend welke scholen langer open blijven. Zo blijft de school in Den Andel een jaar langer open.
Dit is positief nieuws voor de ouders omdat ze bezig zijn met een reddingsplan. Ook obs Roodschoul gaat nog niet fuseren.

Fusies

De volgende trajecten krijgen een jaar langer de tijd voor uitwerking:
- fusie obs Roodschoul met cbs H.H. Simonides in Roodeschool
- fusie obs De Holm in Den Andel met obs Mathenesse in Rasquert
- fusie cbs De Haven in Onderdendam met cbs De Regenboog in Bedum.

Meer tijd

De schoolbesturen willen meer tijd nemen voor het traject om een aantal kleine scholen te sluiten en te laten fuseren. Zo is er volgens de besturen meer tijd nodig om directeuren te benoemen en voor onderwijskundige fusies.

Onnema en Schutsluis

De medezeggenschapsraden van obs Onnema in Zandeweer en obs De Schutsluis in Oldenzijl hebben schoolbestuur Lauwers en Eems laten weten toch graag per 1 augustus 2015 te willen fuseren, omdat dit met het huidige plan van aanpak haalbaar is. Daarom zet het schoolbestuur deze fusie door.