Restauratie lijkhuisje bij Joodse begraafplaats van start

De restauratie van het Metaheerhuisje bij de Joodse begraafplaats in Appingedam is gestart. Het lijkhuisje uit 1934, ook wel reinigingshuisje genoemd, verkeert in zeer slechte staat en een restauratie is dan ook dringend noodzakelijk geworden.
Een Metaheerhuisje wordt gebruikt voor het ritueel reinigen van de doden en het gereedmaken voor de begrafenis. Ook wordt er voorafgaand aan de begrafenis een speciale dienst gehouden met onder andere een rede ter voorspraak van de overledene.

Informatiepunt

Na deze restauratie van het Metaheerhuisje wordt het gebouwtje ingericht als informatiepunt. Samen met de nabijgelegen synagoge, die momenteel ook wordt gerestaureerd, vertelt het huisje het verhaal van de Joodse gemeenschap in Appingedam en de Joodse begraafplaats.

Glazen panelen

In het Metaheerhuisje worden langs de wanden glazen panelen geplaatst waarop informatie gegeven wordt over de Joodse begraafplaats, de Joodse begraafcultuur en de geschiedenis van de Joodse gemeenschap te Appingedam.

Opening op 5 mei

Op 5 mei worden de synagoge en het Metaheerhuisje officieel heropend.