'College, los schoonmaakkwestie O2G2-scholen op'

De PvdA, SP en Stadspartij willen dat het college in actie komt om de problemen op te lossen rond het schoonmaakwerk op de openbare basisscholen in de gemeente Groningen.
Twee weken geleden kwamen de schoonmakers zelf al
. In 2011 is in totaal 2.500 uur gekort op het schoonmaakwerk. Daardoor kregen de schoonmakers het gevoel dat ze door de gangen worden gejaagd en hun werk nooit goed kunnen doen.

Vieze lokalen

In 2012 besloot openbaar onderwijsorganisatie O2G2 extra geld in te zetten, maar de kwestie is nog altijd niet opgelost. Volgens de politieke partijen zitten kinderen nog steeds in vieze lokalen.
De schoonmakers concluderen aan de hand van eigen onderzoek dat het bedrag dat O2G2 beschikbaar heeft gesteld niet ten goede is gekomen aan extra uren schoonmaakwerk. Onderwijsorganisatie O2G2 laat via de pers weten dat het bedrag wel is overgemaakt. Het schoonmaakbedrijf Effectief weet van niets.

Goed onderwijs is kerntaak

De PvdA, de SP en de Stadspartij willen dat de kwestie nu eindelijk eens wordt opgelost.  
Hoewel de gemeente formeel niet over de inkoop van O2G2 gaat, is goed onderwijs een kerntaak van de gemeente, stellen de partijen. Ze vinden dat schone scholen, een veilige leeromgeving en een fatsoenlijke omgang met schoonmaakpersoneel daar ook bij horen.
De fracties vragen het college in gesprek te gaan met alle partijen – O2G2, schoonmakers, schoonmaakbedrijf Effectief, ouders en leerkrachten – om de kwestie eindelijk op te lossen.