Vereniging BoerenNatuur houdt op te bestaan

© RTV Noord
De belangenvereniging BoerenNatuur wordt eind dit jaar ontbonden. Deze federatie behartigt de belangen van vijftig agrarische natuurverenigingen in Groningen, Friesland, Drenthe en Flevoland op provinciaal en landelijk niveau.
In 2015 verandert de aanpak van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer ingrijpend. De overheid geeft meer verantwoordelijkheid aan collectieven van agrarische natuurbeheerders. Die moeten het beheer efficiënter en effectiever maken.
In Noord-Nederland zijn twaalf samenwerkingsverbanden opgericht, waardoor BoerenNatuur overbodig wordt.