Gronings als keuzevak op de basisschool

Volgens de berichten is het Gronings op sterven na dood, maar er komen steeds meer niet-Groningstaligen die de streektaal omhelzen.
Kinderen van de St. Michaelschool in de Stad Groningen volgden de afgelopen maanden het keuzevak Gronings en deden mee met de 'Grunneger veurleescup': de jaarlijkse voorleeswedstrijd in het Gronings voor leerlingen van de basisschool.
De kinderen en hun ouders spreken geen woord Gronings en het is dus echt een 'vreemde taal' voor ze. Dit in tegenstelling tot de kinderen buiten de Stad, die vaak Gronings horen in hun omgeving.
Toch slaagde een van de leerlingen, Silke van der Wardt, er in om derde te worden bij de veurleescup.
Ook de winnaar, Gerben Scholte, spreekt van huis uit geen Gronings. Maar na een paar maanden les slagen de kinderen er in om een aardig mondje Gronings te spreken.