Gemeente Delfzijl reikt Penning van Verdienste uit

© Frits Gardenier
Burgemeester Emme Groot van Delfzijl heeft vrijdagmiddag de Penning van Verdienste uitgereikt aan mevrouw Ketting-Jager uit Delfzijl.
Hart voor de samenleving

Ketting-Jager kreeg de penning als blijk van waardering voor haar jarenlange vrijwillige inzet, met name op sociaal en maatschappelijk gebied. Het is niet de eerste officiële benoeming van de vrijwilligster. In 1997 is ze benoemd tot Lid in de orde van Oranje Nassau vanwege haar inspanningen voor de samenleving.

Laatste penning in 2009
De Penning van Verdienste is op 15 augustus 1977 door de Delfzijlster gemeenteraad ingevoerd en is tot nu toe twintig keer uitgereikt, voor het laatst in 2009. De penning wordt uitgereikt aan personen, die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de Delfzijlster gemeenschap op maatschappelijk, sociaal of cultureel gebied. De onderscheiding bestaat uit een aan weerszijden bewerkte zilveren penning met een daarbij behorende oorkonde.