Groen licht voor fusie GGMD en OTwee

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft toestemming gegeven voor de fusie van Stichting OTwee de GGMD. Hiermee is de begeleiding van beperkten in horen en zien in het noorden van Nederland zeker gesteld.
De GGMD biedt geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening voor doven en slechthorenden. De Stichting OTwee helpt mensen, die problemen hebben met horen en zien. Om hun dienstverlening te continueren hebben beide instanties besloten de handen ineen te slaan.
Het is de bedoeling dat clienten zo weinig mogelijk merken van de fusie, die op 1 april wordt afgerond