'Effect aardbevingen Groningen te vergelijken met die in Zuid-Europa'

© matthileo / flickr creative commons
De effecten van de aardbevingen in Groningen zijn te vergelijken met die van veel zwaardere in Italië, Griekenland en Turkije.
De Veiligheidsregio stelt dat in het beroepschrift dat is ingediend bij de Raad van State tegen het gasbesluit.
De aardbevingen in Zuid-Europa met veel schade en slachtoffers zijn veel zwaarder. Volgens de Veiligheidsregio zegt dat niet zoveel. Daarbij wordt erop gewezen dat aardbevingen door gaswinning zich veel dichter onder de oppervlakte voordoen.

Veel meer effect

De trillingen leggen daardoor een veel kortere weg af. 'Er gaat onderweg veel minder energie verloren, waardoor de zogenoemde piekgrondversnellingen aan de oppervlakte veel groter zijn dan bij bevingen dieper in de ondergrond', schrijft de Veiligheidsregio in het beroepschrift. 'Daardoor heeft een beving met een kracht van 4 op de Schaal van Richter op drie kilometer diepte veel meer effect dan een beving met gelijke zwaarte op grotere diepte.'
Deze conclusie komt overeen met de bevindingen van de Groningse publicist Herman Damveld. Hij maakte een uitgebreide vergelijking tussen de bevingen hier en die in Zuid-Europa. Ook hij wijst in een publicatie in Co2ntramine erop dat de Schaal van Richter alleen de kracht van aardbevingen aangeeft. En dus niet de gevolgen van een aardbeving.

Onjuiste beeldvorming

Ook Damveld komt tot de conclusie dat de aardbevingen in landen als Italië, Griekenland en Turkije zijn te vergelijken met die in Groningen. Hij wijst er daarbij op dat het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) in 2013 al heeft berekend dat bij een ernstige aardbeving in Groningen 118 doden kunnen vallen en 1200 huizen kunnen instorten.
Hij vindt dat de grondversnelling ten onrechte niet wordt gecommuniceerd. 'Dit is de belangrijkste maat voor de schade en niet de Schaal van Richter. Maar het KNMI geeft de grondversnelling niet aan. Daardoor is die informatie onvolledig en ontstaat er een onjuiste beeldvorming,' vindt Damveld.

Versterken van huizen

De grondversnelling wordt uitgedrukt in zogenoemde PGA's. Met het oog op het versterken van huizen zijn deze PGA's voor het aardbevingsgebied onlangs aangescherpt door de Stuurgroep Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR). De Veiligheidsregio wijst erop dat er rekening wordt gehouden met PGA's van meer dan 0,2 boven het Groninger gasveld. En die zijn vergelijkbaar met de grondversnelling bij aardbevingen in Zuid-Europa.
Het Staatstoezicht op de Mijnen concludeerde eerder overigens dat nog zwaardere grondversnellingen van 0,5 in Groningen mogelijk zijn. 'Daar zijn geen scenario's voor doorgerekend, maar deze kunnen wel optreden', zo staat in een onderzoek.