Opgestapte Van Zuijlen: 'Akkoord van Westerlee was de druppel'

© Gemeente Menterwolde
Het 'Akkoord van Westerlee' is voor burgemeester Eduard van Zuijlen van Menterwolde de directe aanleiding geweest om op te stappen.
Het Menterwolmer college van B & W vergaderde vorige week dinsdag 24 maart over
tussen acht gemeenten, het Rijk, de provincie Groningen en de sociale partners.
In het akkoord staat hoe alle partijen zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking aan een reguliere baan willen helpen en hoe de arbeidsmarkt in Oost-Groningen kan worden verbeterd.

Bedenkingen

Uit de notulen blijkt dat B & W de definitieve tekst van het akkoord bekrachtigen. Maar ook dat Van Zuijlen bedenkingen heeft.
'De burgemeester merkt op dat, ondanks zijn herhaaldelijk aandringen, geen enkel inzicht is geboden in de mogelijke financiele en juridische verplichtingen die uit het akkoord voortvloeien', zo staat de lezen in de notulen.

Gewetensbezwaren

Dat standpunt staat in lijn met de opstelling van Van Zuijlen in december vorig jaar, over het besluit van de gemeente om de tijdelijke contracten van 16 Wedeka-werknemers om te zetten in vaste banen.
De burgemeester schreef de raad toen een brief waarin hij uiteenzette gewetensbezwaren te hebben tegen dit besluit, onder meer omdat er geen dekking was voor de kosten van deze operatie. Die brief kwam hem op een motie van treurnis te staan.

Druppel

Het boterde al langere tijd niet tussen Van Zuijlen en het college en de raad. Hij wijt die verstoorde verhouding zelf aan een 'verschil van inzicht over de bestuursstijl'.
Het collegebesluit van vorige week om het 'Akkoord van Westerlee' te bekrachtigen, was voor Van Zuijlen de druppel die de emmer deed overlopen. 'Je kan ook zeggen: de emmer die het vat deed overlopen', zegt de burgemeester.
Volgens van Zuijlen heeft hij direct na de vergadering van B & W besloten op te stappen. De dag erna maakte hij zijn besluit wereldkundig.