Melkveehouders zijn blij met maatregelen van staatssecretaris

Melkveehouders zijn positief over de maatregelen van staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken, die een verantwoorde groei van de melkveehouderij mogelijk moeten maken.
Eindelijk duidelijkheid, stelt onder andere LTO Noord. Ook de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO), de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) en het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK)zijn tevreden, lieten ze in een gezamelijke reactie weten.
Volgens de organisaties sluiten de maatregelen aan bij de visie van de sector zelf en bij de door de sector al zelf genomen maatregelen.
'In deze visie is de melkveehouderij een sector die grondgebonden is en moet blijven, waar weidegang behouden blijft en waar geproduceerd wordt binnen de milieuvoorwaarden'.

Gevolgen voor de melkveehouders

De regels van Dijksma houden onder andere in dat een bedrijf voldoende grond moet hebben om de dieren naar buiten te kunnen laten en er de koeienmest op kwijt te kunnen.
Vanaf 2016 moeten bedrijven die uitbreiden en meer mest produceren dan in 2014, elk jaar aantonen dat ze nog voldoende grond hebben om een deel van de voor natuur en milieu schadelijke fosfaatstoffen uit de extra mest kwijt kunnen. De rest mag elders worden verwerkt.
Vooral bedrijven met veel koeien op weinig grond zullen de gevolgen merken. Dijksma wil zo de verwachte groei van de melkveebedrijven in goede banen leiden.