Wat vindt u van schadeafhandeling gaswinning?

© Jan Been
De Dialoogtafel Groningen doet onder vierduizend mensen een tevredenheidsonderzoek over de schadeafhandeling van de gaswinning. Ze krijgen een brief in de bus met een uitnodiging om deel te nemen aan het onderzoek.
De dialoogtafel wil met dat onderzoek uitvinden hoe die schadeafhandeling beter kan. De Tafel werkt samen met het Centrum Veilig Wonen (CVW) aan een nieuwe manier van schadeafhandeling. Het uitgangspunt is dat mensen die schade melden zoveel mogelijk worden ontzorgd.

Onafhankelijk bureau

Het tevredenheidsonderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk en deskundig bureau: APE in Den Haag. Het bestaat uit een uitgebreide vragenlijst die ingaat op de verschillende fases van schadeafhandeling. Zo wordt bijvoorbeeld gevraagd naar de ervaringen met de schade-expert en naar de tevredenheid over het schaderapport. Ook is er aandacht voor zaken als communicatie, doorlooptijd en het werk van de aannemer.

Enquete

De enquête moet worden ingevuld op de computer, maar mensen die liever een papieren versie ontvangen, krijgen deze op verzoek toegestuurd. De resultaten van het onderzoek worden over drie maanden verwacht.