Gemeenteraden praten over supergemeente

De zeven noordelijke gemeenten staan dinsdagavond voor de keuze over hun bestuurlijke toekomst. Gaan ze herindelen en zo ja, hoe?
De laatste tijd is veel gesproken over de vorming van een grote supergemeente die bestaat uit: Delfzijl, Eemsmond, Appingedam, Loppersum, Bedum, De Marne en Winsum. Die gemeenten praten vanavond tijdens hun raadsvergaderingen over de herindeling.

Grote variant

De afgelopen weken is al duidelijk geworden hoe de verschillende colleges erover denken. De Marne en Appingedam zien de komst van een grote Noordelijke gemeente wel zitten. Bedum en Eemsmond ook maar wel met een kanttekening: ze blijven het liefst zelfstandig maar als er dan toch een herindeling is dan het liefst de grote variant.

Kleinere gemeente

Delfzijl , Loppersum en Winsum willen het liefst een kleinere gemeente. Overigens neemt Winsum als enige gemeente pas in april een besluit over de herindeling.

Advies

Dinsdagavond mogen alle raadspartijen hun standpunt kenbaar maken. Ze hebben de afgelopen tijd tijdens bijeenkomsten de meningen van de inwoners verzameld. Dan moet duidelijk worden wat de gemeenten willen. Hun besluit is een advies. De provincie geeft ook een advies en uiteindelijk beslist de Tweede Kamer over de herindeling.