Supergemeente is nog geen gelopen race

Er is nog geen groot huwelijksfeest in zicht voor de zeven gemeenten in Noord-Groningen. Voor de supergemeente was dinsdagavond nog geen volmondig 'ja' te horen.
Alle zeven hebben ze een mening over met wie ze samen moeten gaan en hoe de herindeling van Noord-Groningen eruit moet komen te zien.

G7

Vier van de zeven zien een gemeente 'van Lauwerszee tot Dollard tou' wel zitten. Die supergemeente, oftewel G7, bestaat uit Delfzijl, Eemsmond, Appingedam, Loppersum, Bedum, De Marne en Eemsmond. Voorstanders zijn De Marne en Appingedam. Bedum en Eemsmond hebben zich hierbij aangesloten, hoewel ze liever zelfstandig blijven. Maar als het moet, dan maar de grootste variant van de herindeling. Alleen blijven is geen optie voor deze gemeenten.

DEAL

Loppersum koos dinsdagavond voor de DEAL-variant. De gemeenteraad stemde met elf voor en vier tegen voor een samenvoeging met Delfzijl, Eemsmond en Appingedam (DEAL). Ook Delfzijl is akkoord met deze optie (vijftien stemmen voor en vijf tegen).

Winsum

Winsum heeft als enige gemeente nog geen besluit genomen en doet dit over twee weken. Wel heeft ze kenbaar gemaakt samen te willen gaan met Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond (BMWE). Deze gemeenten werken al enige tijd samen en de raad vindt dan ook dat dit een logische keus is. Ook zou één grote noordelijke gemeente te veel financiële nadelen hebben. Winsum wil wel graag de Eemshaven erbij.