Verhitte strijd om houten gebouwtje in Stad

Ze staan lijnrecht tegenover elkaar: de Bond Heemschut en de gemeente Groningen. Inzet van de strijd is een houten gebouwtje aan de Helper Westsingel 96 in de stad.
Het staat bekend als een 'Fins schoolgebouw'. Het heet zo, omdat het hout uit Finland komt. In de jaren vijftig van de vorige eeuw zijn verspreid over het land ruim honderd van dit soort noodschoolgebouwen neergezet. Daarvan zijn nog tien à twaalf over. Tegenwoordig worden ze niet meer als school, maar als woon- of bedrijfsruimte gebruikt. (Bron:
.)

Afgekeurd

In de stad Groningen staan nog twee van die gebouwtjes tegenover elkaar aan de Helper Westsingel (nrs. 96 en 98). Nr. 96 verkeert in zeer slechte staat. Daar zijn alle betrokken partijen het wel over eens. Het dak lekt, de wanden zijn verrot en de technische installaties (verwarming e.d.) zijn afgekeurd, omdat ze onveilig zijn.

Monumentale status

De gemeente schat de opknapkosten op vierhonderdduizend euro. Het college van B&W vindt dat te veel van het goede en wil het pand het liefst zo snel mogelijk slopen. Voorwaarde is wel dat eerst de monumentale status van het gebouw ongedaan wordt gemaakt. Die status, die het sinds 2004 heeft, sluit sloop op dit moment uit.

Reserveonderdelen

De afdeling die over het gemeentelijk vastgoed gaat, adviseert het college na de sloop de nog bruikbare materialen op te slaan, als reserveonderdelen voor het gebouw aan de overkant van de straat. Daarmee is het behoud van één Fins schoolgebouw voor de stad gewaarborgd, is de gedachte.

Essentieel onderdeel

Maar daar is de Bond Heemschut het niet mee eens. Deze particuliere vereniging, die strijdt voor het behoud van cultureel erfgoed, verzet zich met hand en tand tegen de dreigende sloop. De vereniging beschouwt het houten gebouwtje als essentieel onderdeel van de geschiedenis van de stad Groningen, dat niet verloren mag gaan.

Slecht voorbeeld

In een brief aan B&W wijst de vereniging er onder meer op dat de gemeente een slecht voorbeeld geeft door een eigen monument te verwaarlozen. Ook de politiek bemoeit zich inmiddels met de kwestie. De ChristenUnie in de gemeenteraad heeft de zaak laten agenderen voor de vergadering van de raadscommissie Ruimte en Wonen. Fractievoorzitter Inge Jongman wil woensdagavond van wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) horen waarom de gemeente het onderhoud van het monumentale gebouw jarenlang heeft verwaarloosd.

Ambtenaar op de stoep

Jongman: 'Ik geef toe: vierhonderdduizend euro is veel geld. Maar als een particulier, die woont in een huis met een monumentale status, zijn woning niet helemaal volgens de regeltjes onderhoudt, heeft hij gelijk een ambtenaar op de stoep. Dan is het toch wel raar dat de gemeente zelf zich niet aan haar regels houdt'.

Krakers

Overigens: als een meerderheid van de raad het voorstel van het college steunt en het pand van de monumentenlijst gaat, kan er nog niet gelijk gesloopt worden. Er wonen namelijk sinds kort twee krakers in. Die zagen hun kans schoon, nadat de antikraakwachten in opdracht van de gemeente hun biezen hadden gepakt.