Onderhandelingen nieuw provinciebestuur beginnen met vertraging

De onderhandelingen over een nieuw provinciebestuur zijn woensdag van start gegaan.
Met een kleine vertraging overigens, want de onderhandelaars van de SP, GroenLinks en het CDA waren iets later in het provinciehuis dan afgesproken. Ze moesten uit Den Haag komen, waar ze
van de Raad van State over het gasbesluit hadden bijgewoond.

Witte rook

De SP, het CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie zitten sinds woensdag onder leiding van formateur Peter Verschuren (SP) met elkaar om tafel om tot een akkoord te komen. Verschuren schat in dat er over drie weken witte rook is.

Agenda

In de eerste bijeenkomst wordt de agenda vastgesteld. De onderhandelaars beslissen op welke dagen ze bij elkaar komen en welke onderwerpen hoog op de lijst komen te staan.