'SP-fractie heeft de grenzen van fatsoen overschreden'

Het Groninger D66-raadslid Wieke Paulusma haalde woensdagavond tijdens een commissievergadering hard uit naar haar collega Jimmy Dijk van de SP. Aanleiding zijn de resultaten van het SP-onderzoek naar de keukentafelgesprekken over de thuiszorg.
Mensonterend

Dijk noemt de wijze waarop de gesprekken worden gevoerd asociaal en mensonterend. Die uitlatingen zijn Paulusma in het verkeerde keelgat geschoten: 'De SP overschrijdt de grenzen van fatsoen. Ik neem afstand van deze woorden. U heeft het hier ook over het werk van mensen en die verdienen respect. Bij een mensonterende situatie heb ik een ander beeld.'
Het D66-raadslid wijst erop dat er bijna 1700 gesprekken zijn gevoerd, waarvan ruim 1600 goed zijn verlopen.

Bezuinigen

Jimmy Dijk blijft bij zijn woorden: 'Wij komen op voor de mensen die hun thuiszorg kwijtraken. Wij gebruiken grote woorden, omdat het hier niet gaat om het stapelen van stenen, maar om de zorg voor mensen. Overigens verwijten wij de medewerkers niets; zij worden op pad gestuurd met de boodschap om vooral te bezuinigen'.

Maatwerk

Wethouder Ton Schroor (D66) bestrijdt dat. 'Ongeveer duizend mensen hebben minder uren gekregen, maar in 118 gevallen oordeelden we juist dat mensen meer zorg nodig hebben. We proberen zoveel mogelijk maatwerk te leveren.'

Begrip

Bij de gemeente kwamen overigens 75 klachten binnen na de keukentafelgesprekken. 25 daarvan zijn inmiddels opgelost. Bij het meldpunt van de SP kwamen twintig klachten binnen. Schroor: 'Ik nodig hierbij de SP uit om alle klachten aan mij door te geven. Binnen een week heeft u een reactie.'
Overigens heeft Schroor begrip voor mensen die boos of teleurgesteld zijn: 'Mensen moeten het in veel gevallen doen met minder en over het algemeen ben je dan niet direct enthousiast, maar we laten mensen niet over aan hun lot. Bovendien krijgen veel mensen ook hulp van hun omgeving.'

Recht versus nodig

CDA-raadslid René Bolle steunt daarin het college: 'Er is in het verleden vooral gekeken naar waar mensen recht op hebben en niet naar wat mensen nodig hebben. Dat is een verandering die nodig is.'
De situatie rond de thuiszorg komt over een paar weken opnieuw aan de orde in de voltallige gemeenteraad. SP-raadslid Dijk wil dan proberen de mogelijkheid om bezwaar in te dienen te vergroten. Maar het ziet er niet naar uit dat daar een meerderheid voor is.