Studiepunten voor hulp in je eigen wijk

Studenten in Groningen kunnen binnenkort studiepunten verdienen als zij zich inzetten voor buurtbewoners in hun wijk. Met die aanpak wil de gemeente Groningen studenten en andere Stadjers dichter bij elkaar brengen.
In Selwerd, Paddepoel en Tuinwijk hebben studenten en wijkbewoners onlangs al plannen gemaakt hoe studenten ingezet kunnen worden in de wijk.

Colleges geven

Wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA): 'We hebben bijvoorbeeld plannen om colleges in de wijk te houden, waarbij wijkbewoners ook welkom zijn. Studenten kunnen ook advies geven, of iets onderzoeken waar de buurt behoefte aan heeft.'
Het plan voor de Wijk Inzet door Jongeren en Studenten, kortweg WIJS, wordt ondersteund door de onderwijsinstellingen.

Studiepunt voor Studentenparticipatie

Zo krijgen studenten Psychologie van de Hanzehogeschool bijvoorbeeld één studiepunt als ze het vak Studentenparticipatie volgen, waarbij in de wijk ook een maatschappelijke stage wordt vervuld. Het streven is om het aantal studies uit te breiden.

Experiment loopt al

Overigens wordt er op kleine schaal al geëxperimenteerd. Zo heeft een aantal studenten in Tuinwijk een lagere huur, omdat de studenten zich inzetten voor de buurt. En onlangs ging het project Urban Grow Lab van start, waarbij studenten planologie nadenken over de ruimtelijke opgave in verschillende buurten in de stad.