Aantal banen in Stad daalt opnieuw

In de gemeente Groningen is het aantal banen het afgelopen jaar opnieuw gedaald. Tussen april 2013 en april 2014 is de werkgelegenheid in de stad afgenomen met 1678 arbeidsplaatsen.
Dat is een afname van 1.3 procent, iets groter dan het landelijk gemiddelde.

Flexibelen nemen toe

In april vorig jaar telde de gemeente Groningen in totaal 131.730 arbeidsplaatsen. De afname van werkgelegenheid zit in de stad vooral in het vast personeel, terwijl het deel flexibel personeel is toegenomen, zo concluderen onderzoekers van de gemeente.

Bezuinigingen

Ook opvallend is dat in Groningen voor het eerst een afname is van werk in de sectoren gezondheidszorg, welzijn en overheid. Deze sectoren zijn in Groningen sterk vertegenwoordigd. De afname is mede het gevolg van bezuinigingen.
In de sectoren bouw, industrie en financiële dienstverlening is al langer sprake van afname.
Daarentegen is de werkgelegenheid in horeca, onderwijs en beveiliging weer toegenomen.

Geen groei

De gemeente telde in 2014 15.754 bedrijven, 42 minder dan in 2013. Het merendeel van deze bedrijven zijn zelfstandigen zonder personeel (ZZP). Meer dan 50% van de werkgelegenheid is te vinden bij bedrijven en instellingen waar meer dan 100 mensen werken.
Volgens de onderzoekers verwachten de meeste bedrijven de komende periode geen grote veranderingen in werkgelegenheid. Verder valt op dat minder bedrijven gebruik maken van de kennisinstituten. Extra onderzoek moet duidelijk maken wat de reden hiervan is.

Opleidingsniveau

In het onderzoek is voor het eerst gevraagd naar het opleidingsniveau van het personeel. Daaruit blijkt dat 50% van de functies in de stad voor hogeropgeleiden is. 39% van de banen is op MBO-niveau en 11% is voor lager opgeleiden. Deze cijfers sluiten aan bij het opleidingsniveau van de Groningse beroepsbevolking.