Ook kabinet erkent dat veiligheid Groningers jarenlang is genegeerd

Het kabinet volgt alle aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) op. Die concludeerde eerder dat bij de gaswinning jarenlang de veiligheid van de Groningers is genegeerd. Er was alleen oog voor de opbrengsten.
Namens de regering belooft minister Henk Kamp van Economische Zaken beterschap: 'Het kabinet erkent en betreurt ten zeerste dat er in het verleden te weinig aandacht is geweest voor de veiligheid van de Groningers', laat de bewindsman weten.

Veiligheidsbelang gaat zwaarder wegen

Besloten is alle aanbevelingen van de OVV over te nemen. 'Dat moet er toe leiden dat het veiligheidsbelang in de besluitvorming zwaarder gaat wegen en de betrokkenheid van de bewoners wordt verbeterd. Het kabinet neemt deze aanbevelingen over om er spoedig invulling aan te geven,' zo belooft de minister.

Betere communicatie

Verder wordt de inwoners van Groningen een 'betere en breder gedragen besluitvorming' in het vooruitzicht gesteld. Ook belooft het kabinet dat de communicatie richting bewoners van het aardbevingsgebied wordt verbeterd.

Nationaal Coördinator Groningen

Het kabinet zegt het volgende over de veel gehekelde communicatie met de gedupeerden in het aardbevingsgebied: 'Bewoners worden nadrukkelijk en transparant op de hoogte gebracht van onderzoeken en kennis over de gaswinning in Groningen'. In dit verband wordt opgemerkt dat de nog te benoemen Nationaal Coördinator Groningen een grote rol gaat spelen bij de verbetering van de communicatie.

Staatstoezicht op de Mijnen

In het rapport van de OVV worden grote vraagtekens gezet bij de onafhankelijkheid van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Het kabinet zegt dat daar 'geen enkele twijfel' over mag bestaan. Kamp: 'Onafhankelijkheid is een essentiële voorwaarde om de taken als toezichtshouder goed uit te kunnen voeren. Die wordt daarom nu wettelijk verankerd'.

Aanpassing gasgebouw

Ook kondigt de regering aan het fel bekritiseerde gasgebouw aan te pakken. Volgens de OVV wordt het beleid op het gebied van de gaswinning bepaald door een klein groepje mensen, dat elkaar voortdurend de bal toespeelt. 'Het kabinet gaat met alle in het gasgebouw betrokken partijen in gesprek. Transparantie staat daarbij centraal', zo belooft Kamp.