'Waarom laat NAM Woldendorp in kou staan?'

De SP wil van minister Kamp van Economische Zaken weten waarom de NAM aardbevingsschade in Woldendorp en omliggende dorpen niet vergoedt. De partij heeft daarover Kamervragen gesteld.
Berichtgeving RTV Noord

Aanleiding is de
van RTV Noord hierover. In Woldendorp, Borgsweer, Termunterzijl en Termunten zijn tientallen gevallen van aardbevingsschade.
De NAM vergoedt dat niet omdat het gebied buiten de zogenoemde contourennota valt. Daarin zijn de grenzen van het aardbevingsgebied aangegeven.

Reactie
SP-kamerlid Eric Smaling wil hier een reactie van de bewindsman op. Ook vraagt hij wat de minister van de werkwijze van de NAM vindt, waarbij op basis van in het verleden vastgestelde grenzen geen schade wordt vergoed.

Schade minimaal
Volgens de NAM is buiten de contouren de kans op schade minimaal. De SP vraagt de minister op welke onderzoeken dit is gebaseerd.
Smaling wil verder van Kamp weten waar de bewoners van de dorpen wel terecht kunnen als ze bot vangen bij de NAM.

Veel onvrede
In het gebied onder de rook van Delfzijl is veel onvrede over het niet erkennen van aardbevingsschade. Inmiddels is de belangengroep Waakzaam Woldendorp opgericht.