Groningen zet schapen weer in als grasmaaiers

© Okkie Smit / RTV Noord
Een kudde schapen gaat opnieuw bermen en andere groengebieden in de stad Groningen kort houden. De blatende dieren gaan vanaf woensdag aan het werk.
Graasronde

De gemeente Groningen zet de stadsschapen inmiddels al negen jaar in. De kudde bestaat uit ruim 300 Schoonebeekers en Veluwse heideschapen. De schapen beginnen met hun graasronde bij de Hoornse Schans.

Twitter

Net als voorgaande jaren is Bouke Arends de schaapherder. Tot en met september neemt hij de dieren mee naar bermen en taluds. Via een Twitter-account houdt hij belangstellenden op de hoogte van het wel en wee van de kudde.

'Goedkope grasmachines'

De stadsschapen zijn voor de gemeente Groningen niet alleen 'goedkope maaimachines'. Door het getrappel van de dieren verbetert ook de bodemstructuur. Daardoor kunnen nieuwe zaden kiemen en vertoont de beplanting meer variatie.
Ook dragen de schapen zaden mee in hun vacht, waardoor allerlei plantensoorten worden verspreid.