'Ongeveer tien procent blijft uiteindelijk leven'

'Een historisch moment.' Zo noemt directeur Henk Mensinga van de Hengelsporfederatie Groningen Drenthe het uitzetten van vijfduizend kleine zeeforellen dinsdag.
Het uitzetten van de nu nog piepkleine visjes, is onderdeel van het project om de zeeforel terug te brengen in het stroomgebied van het Lauwersmeer.

Paaibedden
Na jaren van voorbereiding is het nu zover dat de kleine visjes kunnen worden uitgezet. Een deel van de beken is weer kronkelig gemaakt, er zijn paaibedden aangelegd en er zijn maatregelen genomen waardoor de vissen zich door het bekenstelsel kunnen verplaatsen. De piepkleine visjes zijn dinsdag door Mensinga opgehaald uit de buurt van Hamburg, waar ze door Duitse sportvissers speciaal voor dit doel zijn gekweekt.

Grootste deel sterft
UIteindelijk zal maar tien procent blijven leven, zo is de verwachting. Maar dat worden dan wel prachtige zeeforellen, een visssoort waar hengelaars gek op zijn. Vorige maand werden al duizend volwassen exemplaren uitgezet in het Lauwersmeer. Die vissen zijn bedoeld om sportvissers naar het gebied te trekken. De kleine visjes die dinsdag zijn uitgezet moeten zorgen voor een blijvende populatie. De hengelsportfederatie hoopt dat de forellen naar zee trekken en later terug zullen gaan naar de Drentse beken om zich voort te planten.

Vispassages
Maar er moet nog veel gebeuren om het mogelijk te maken dat de zeeforel en ook andere vissen vrij in en uit kunnen zwemmen. Zo moeten er nog meer vispassages worden aangelegd. Het Waddenfonds is gevraagd om een bijdrage van vijf miljoen euro.
Deel dit artikel:

Recent nieuws