Archeologisch onderzoek op ziekenhuisterrein Scheemda

Artist impression van het nieuwe ziekenhuis in Scheemda
Artist impression van het nieuwe ziekenhuis in Scheemda © OZG / Leeuwenkamp Architecten
Archeologen gaan in Scheemda bodemonderzoek doen op het terrein waar het nieuwe ziekenhuis van de Ommelander Ziekenhuis Groep (OZG) moet komen.
Eis

Het onderzoek is een vereiste van de gemeente Oldambt. Pas als het archeologisch onderzoek is afgerond, dan mag de nieuwbouw van het ziekenhuis beginnen.

Resten

Archeodienst uit Zevenaar gaat het onderzoek in Scheemda uitvoeren. Mochten op het terrein archeologische resten worden aangetroffen, dan worden deze in kaart gebracht en toegevoegd aan de archeologische archieven.
Vondsten worden pas opgegraven als er door de bouw van het ziekenhuis risico is op beschadigingen.

Gegevens

Het zogeheten proefsleuvenonderzoek gaat ongeveer een week duren. Het verwerken van de gegevens zal echter enkele maanden in beslag gaan nemen.