Ook Loppersum stopt tijdelijk met innen ouderbijdrage

© RTV Noord (Archief)
De gemeente Loppersum int voorlopig geen ouderbijdrage van ouders met kinderen die jeugdhulp ontvangen via dagbehandeling of 24-uurszorg.
Loppersum volgt hiermee het voorbeeld van onder meer 
en
Loppersum betwijfelt of de ingewikkelde opzet van de ouderbijdrage in de praktijk wel uitvoerbaar is. Ook wil de gemeente duidelijkheid over de mate waarin een ouderbijdrage leidt tot zorgmijdend gedrag van ouders.
Een ouderbijdrage voor Jeugdhulp met verblijf kan oplopen tot 1500 euro per jaar.
Bedoeling van de ouderbijdrage is juist om de kosten voor ouders op hetzelfde niveau te houden wanneer hun kind thuis zou wonen. Dit lijkt met deze inning niet het geval te zijn. Ook zorgt de invoering van de ouderbijdrage voor veel extra administratieve lasten.

Onduidelijkheid

Per 1 januari 2015 is de Jeugdwet in werking getreden en ligt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering bij de gemeente. Onderdeel van deze wet vormt het innen van een ouderbijdrage door de gemeente.
Gezamenlijke ouderplatforms, zorgaanbieders en de Tweede Kamer hebben bij de staatssecretaris geprotesteerd tegen de invoering van deze bijdrage.

Onderzoek Van Rijn

In antwoord hierop heeft staatssecretaris Van Rijn besloten een onderzoek uit te voeren naar de ouderbijdrage. Rond de zomer presenteert hij de uitkomsten. De gemeente neemt dan pas een definitief besluit.