Bisschop De Korte uit kritiek op CDA

Bisschop Gerard de Korte van het bisdom Groningen-Leeuwarden ziet in het CDA een gebrek aan 'sociaal denken': 'De gevoeligheid voor de onderklasse is minder sterk dan ik zou hopen'.
Dat zegt hij woensdag in een interview met dagblad Trouw.
De bisschop heeft zijn bezorgdheid ook overgebracht aan de partij. Christendemocratie moet volgens de bisschop niet worden samengevat met minder overheid en lagere belasting, hoewel dat volgens hem wel is gebeurd.
De Korte zegt dat de partij zich moet vasthouden aan de 'C' in het CDA en trouw moet blijven aan wat in 1980 is begonnen: christendemocratisch. Hij wil dat de partij aandacht besteedt aan de onderklasse. Minstens 10 procent van de Nederlanders hoort daarbij, aldus De Korte.