Theater afgehuurd voor publiek bij rechtszaak tegen NAM

De rechtbank heeft op 8 juni theater De Nieuwe Kolk in Assen afgehuurd voor mensen, die het proces tegen de NAM willen volgen. De zaak is aangespannen door de stichting Waardevermindering door Aardbevingen Groningen (WAG) en twaalf woningcorporaties.
Vooringenomenheid

Er wordt veel publiek verwacht. WAG heeft bijvoorbeeld al negenhonderd leden. Dat is de reden waarom het theater is afgehuurd. De Nieuwe Kolk ligt vlakbij de Asser rechtbank. Voor de zaak zijn drie rechters uit Overijssel ingeschakeld om mogelijke vooringenomenheid te voorkomen.

Immateriële schade

Het proces werd ruim een jaar geleden al aangespannen door advocatenkantoor De Haan. Er wordt niet alleen volledige vergoeding van waardevermindering van huizen geëist. Ook immateriële schade moet worden vergoed, vinden de eisers.

Langdurig

De verwachting is dat het niet bij één zitting blijft. Het kan enige tijd duren voordat er een uitspraak komt. Zo moeten waarschijnlijk een groot aantal deskundigen en getuigen gehoord worden.