Extra geld voor AZC-peuters Delfzijl

© Frits Gardenier
De gemeente Delfzijl stelt extra geld beschikbaar voor peuters die wonen in het asielzoekerscentrum in Delfzijl. Het geld is bedoeld om taalachterstanden te verkleinen.
Speciale begeleiding

Kinderopvang Stichting Kids2b uit Delfzijl, die veel AZC-peuters begeleidt, krijgt hiervoor 11.000 euro subsidie. Met het geld kan de stichting een pedagogisch medewerker inschakelen en speciaal ontwikkel- en spelmateriaal gebruiken.

'Erg belangrijk'

Volgens wethouder Jan Menninga (Fractie 2014) is het erg belangrijk dat de gemeente onderwijsachterstanden bij deze kinderen beperkt: 'Door voor- en vroegschoolse educatie aan te bieden krijgen deze peuters de kans zich te ontwikkelen.'