Scholen in gemeente Winsum krijgen bibliotheek

De gemeente Winsum maakt werk van lezen. Bijna alle dorpen met een basisschool krijgen een bibliotheek in één van de scholen.
'In onze gemeente investeren we in de kwaliteit, nabijheid en efficiency van bibliotheekvoorzieningen', zegt burgemeester Rinus Michels.
'En vanuit onze visie moet deze voorziening voor de jeugd van 0 tot 12 jaar zo toegankelijk mogelijk zijn. Daarom hebben wij gekozen voor het realiseren van de Bibliotheek op School.'

Leesplan

De leesconsulent van de bibliotheek en de leescoördinator van de school werken hierbij nauw samen. Er komt een goede collectie boeken, lezen wordt ingeroosterd en er komt een leesplan.

Voor de zomervakantie

Biblionet Groningen is al gestart met de voorbereiding. Het streven is om de Bibliotheek op School nog voor de zomervakantie op een groot aantal scholen in de gemeente Winsum te realiseren.
Begin dit jaar werd duidelijk dat de bibliobus in Winsum verdwijnt.