Uitspraak Raad van State over gaswinning dag eerder

De Raad van State doet dinsdagmiddag uitspraak over het gasbesluit van minister Kamp van Economische Zaken. Dat is een dag eerder dan bij de zitting werd aangekondigd.
Volledige stopzetting

De partij Groningen Centraal! en de statenfracties van SP, CDA en GroenLinks hebben deze spoedprocedure aangespannen. Groningen Centraal! eist volledige stopzetting van de gaswinning; de drie andere partijen willen een forse reductie.

Deel van het gebied

De rechter liet tijdens de zitting op 1 april al weten dat hij niet van plan is de gaswinning in Groningen volledig stil te leggen. Mogelijkheid is nog wel dat de produktie in een deel van het gebied wordt stopgezet.

Uitgebreide behandeling

Na de uitspraak in de spoedprocedure volgt later dit jaar nog de uitgebreide behandeling van veertig andere beroepschriften tegen het gasbesluit van de minister.
De uitspraak is dinsdagmiddag rond 14.00 uur op www.rtvnoord.nl te vinden.

Beroepsschriften

Er zijn ook circa veertig beroepsschriften ingediend. Die komen onder meer van Groningse gemeenten, de veiligheidsregio Groningen en particulieren. De afdeling bestuursrechtspraak behandelt deze later dit jaar. Daarna volgt de definitieve uitspraak in deze zaak.