Provincie verwaarloost Groninger wegen: 'Kapitaalvernietiging'

De provincie Groningen heeft de afgelopen jaren veel te weinig onderhoud gepleegd aan wegen, bruggen en sluizen. Daardoor is niet alleen achterstallig onderhoud ontstaan, maar is er ook sprake van kapitaalvernietiging.
Tot die conclusie komt de Noordelijke Rekenkamer.

20 miljoen euro

De Noordelijke Rekenkamer is de controlerende, financiële instantie van de drie Noordelijke provinciebesturen. Over de afgelopen acht jaren werd het onderhoud aan wegen, bruggen en sluizen tegen het licht gehouden.
De provincie Groningen gaf daar jaarlijks gemiddeld twintig miljoen euro aan uit, maar dat was eigenlijk veel te weinig.

Schade

Door het veel te krappe budget kon het nodige onderhoud niet worden uitgevoerd. Daardoor is er schade ontstaan aan wegen.
In vergelijking met Drenthe en Friesland is die schade nergens zo groot als in de provincie Groningen.

Vaarwegen

Volgens de Noordelijke Rekenkamer besloot de provincie Groningen ook regelmatig om geen groot onderhoud uit te voeren aan bruggen en sluizen. Adviezen van externe onderzoeksbureaus werden daarbij in de wind geslagen.
Ook hield de provincie het baggeronderhoud niet goed bij, waardoor op sommige vaarwegen een vaarbeperking moest worden ingesteld.

Aanbevelingen

Om de Groninger wegen, bruggen, sluizen en vaarwegen in goede conditie te houden, zal het provinciebestuur andere prioriteiten moeten stellen en daarover de politiek tijdig moeten informeren, stelt de Noordelijke Rekenkamer. Het provinciebestuur heeft inmiddels laten weten de belangrijkste aanbevelingen over te nemen.