Voorlopig geen gaswinning in en rond Loppersum

In en rond Loppersum mag voorlopig alleen gas worden gewonnen als dat op andere locaties niet meer mogelijk is en als dat vanuit een oogpunt van leveringszekerheid noodzakelijk is.
Geen volledige stopzetting

Volgens de Raad van State is er op dit moment geen aanleiding om de gaswinning in het Groningenveld helemaal stop te zetten. Dit is de voorlopige uitspraak van de Raad van State in een spoedprocedure, die is aangespannen door de partij Groningen Centraal! en de Statenfracties van de SP, het CDA en GroenLinks. Groningen Centraal! eiste een volledige stopzetting van de gaswinning; de drie andere partijen wilden een forse reductie.


Voorlopige uitspraak

Dit gaat dus om een voorlopige uitspraak van de Raad van State. Later dit jaar volgt nog een zitting, waarin veertig andere beroepschriften tegen het gasbesluit van minister Kamp worden behandeld. Die beroepschriften komen van gemeenten, particulieren en de Veiligheidsregio Groningen. Als die behandeld zijn, volgt een definitieve uitspraak.

Reactie Kamp

Minister Henk Kamp van Economische Zaken komt nog niet met een reactie. Hij wil eerst de uitspraak bestuderen.
Bekijk hier de voorlopige uitspraak van de Raad van State.
Bekijk hier het bijbehorende persbericht.