'Inbrekers weten niet wat ze mensen aandoen'

'Het is om uit je vel te springen. Je ziet je gestolen fotocamera terug op Marktplaats, je licht de politie in en je krijgt dan te horen dat die niets kan doen.'
Fotograaf Gerard de Boer uit Groningen is er erg ontdaan over. Ruim twee jaar geleden werd bij hem ingebroken. De dader(s) gingen er met zijn dure professionele camera en andere persoonlijke spullen vandoor.

Marktplaats

Afgelopen weekend zag De Boer dat zijn camera op Marktplaats te koop werd aangeboden. Hij stapte naar de politie, maar kreeg nul op het rekest. Volgens de politie had de aanbieder de camera van drieduizend euro te goeder trouw gekocht voor achthonderd euro van een familielid. De aanbieder is wettelijk niet verplicht om te vertellen waar hij de camera vandaan heeft. Dat heet het 'verschoningsrecht'.

Traumatische ervaring

Het gaat De Boer niet in de eerste plaats om de camera zelf, want de verzekering heeft inmiddels de schade vergoed. Belangrijker vindt hij dat de andere gestolen spullen terugkomen, omdat die van grote persoonlijke waarde zijn voor hem en zijn gezin. En de inbraak zelf had ook grote impact. 'Het was voor mijn kinderen een traumatische ervaring. Wat betreft die persoonlijke bezittingen, inbrekers weten gewoon niet wat ze mensen aandoen.'
Imiddels onderzoekt de politie of er toch fouten zijn gemaakt bij de afhandeling van de zaak.