Groningen Centraal!: 'Uitspraak Raad van State is historisch'

Groningen Centraal! noemt de uitspraak van de Raad van State over de gaswinning in Groningen 'historisch'.
Samen met de Groningse Statenfracties van de SP, het CDA en GroenLinks spande Groningen Centraal! de spoedprocedure aan bij de Raad van State. Groningen Centraal! eiste een volledige stopzetting van de gaswinning; de drie andere partijen wilden een forse reductie.
De gaswinning wordt dus niet volledig stilgelegd, maar toch is Nette Kruzenga van Groningen Centraal! blij: 'Het is een enorm positief signaal en zoveel meer dan waar we op gehoopt hadden. Het is duidelijk dat de rechter zegt dat de situatie bij Loppersum gevaarlijk is. Er volgt later dit jaar nog een bodemprocedure. Deze uitspraak lijkt ons een duidelijk schot voor de boeg en we achten de kans aanzienlijk dat dan besloten wordt dat ook de gaswinning in het Eemskanaalcluster stilgelegd moet worden'.