Aparte broedplek voor aanvallende zeevogels in Eemshaven

© Flickr / Putneymark (Creative Commons)
In het oostelijk deel van de Eemshaven komt een tijdelijke broedlocatie voor noordse sterns, zodat ze geen mensen meer kunnen aanvallen.
De kolonie zeevogels streek eerder ieder jaar neer op een terrein van de bedrijven Wagenborg en Sealane. Omdat broedende sterns hun eieren en jongen voortdurend beschermen, ontstonden 'ongemakkelijke situaties'. De vogels vielen werknemers en bezoekers aan. Uit voorzorg werden daarom zelfs helmen uitgedeeld.


Rovers

Op de nieuwe locatie kunnen de noordse sterns geen mensen meer aanvallen. De provincie Groningen richt de broedplek in met schelpenzand. Ook komt er een hek om om vossen en andere rovers tegen te houden.

Verjagen

Wagenborg en Sealane krijgen de mogelijkheid om op de locaties, waar nog geen vogels broeden, maatregelen toe te passen om ze te verjagen. Ondertussen gaan biologen van de Rijksuniversiteit Groningen onderzoek doen naar het gedrag en de aantallen vogels in de omgeving van de Groninger zeehaven.

Definitieve plek

De provincie Groningen gaat binnenkort met overheden en natuur- en milieuorganisaties in overleg om een definitieve oplossing te vinden voor het broedseizoen 2017.