Brussel versoepelt regels voor getroffen boeren muizenplaag

© Omrop Fryslân / Onno Falkena
Veehouders die getroffen zijn door de muizenplaag van afgelopen winter, krijgen meer mogelijkheden om hun aangevreten landerijen te herstellen en de knaagdiertjes te bestrijden.
De Europese Commissie in Brussel heeft dinsdag toestemming gegeven aan door de muizenplaag getroffen boeren om hun grasland alsnog te mogen omploegen. Dat was tot dusverre alleen toegestaan als er emelten en engerlingen in de grond zitten, larven die ook voor veel schade aan het gras zorgen.

Mest

Verder mogen de veehouders in september langer mest uitrijden, zodat het grasland sneller kan herstellen.
Door de warme zomer van vorig jaar en de zachte winter was de muizenpopulatie geëxplodeerd. De plaag begon in Friesland, maar breidde zich al snel uit naar Groningen en Drenthe.