Agentschap: 'mobiele bereikbaarheid alarmnummer 112 heel goed'

© Astrid Mellema/RTV Noord
De bereikbaarheid van het alarmnummer 112 met de mobiele telefoon is in Nederland heel goed. Uit onderzoek van Agentschap Telecom blijkt dat 99 procent van de oproepen door heel het land slaagt.
Agentschap Telecom heeft het onderzoek samen met TNO uitgevoerd. Dit gebeurde in opdracht van minister Kamp van Economische Zaken. In 2014 waren er
dat mensen met hun mobiele telefoon het alarmnummer niet konden bereiken.

Extra maatregelen

Om de slaagkans van 112-oproepen te vergroten is jaren geleden een aantal extra maatregelen ingebouwd. Wanneer een telefoontje naar 112 niet lukt bij je eigen netwerk, wordt dit door een van de andere operators uitgevoerd. Ook als je geen abonnement bij die provider hebt. Daarom slaagt een oproep naar 112 ook zonder simkaart.

Testoproepen

Voor het onderzoek naar de bereikbaarheid van 112 zijn er begin 2015 bijna 12.000 testoproepen gedaan naar dit alarmnummer. Dit gebeurde met vier telefoons, drie met simkaarten van de grootste providers en één toestel zonder simkaart. Van al die oproepen is één procent niet geslaagd.

Technische beperkingen

Bij de oproepen waar het niet lukte, was er vaak sprake van technische beperkingen die ervoor zorgden dat er geen contact mogelijk was, zoals bijvoorbeeld grote hoge gebouwen of bomen.
Bij een klein aantal van die oproepen duurde het langer voordat de verbinding tot stand kwam, soms wel tot 15 seconden en langer. Dit kwam omdat het toestel standaard op internetgebruik staat voorgeprogrammeerd. Bij de beller kan dit het gevoel geven dat de oproep niet tot stand komt.

Twintig woonkernen minder bereik

Uit het onderzoek is ook gebleken dat op 98,7 procent van de oppervlakte van Nederland succesvol met 112 kan worden gebeld. Op 1,3 procent van het land is er minder dan 99 procent kans op bereikbaarheid van het alarmnummer. Hierin liggen twintig woonkernen, verspreid over heel Nederland. Dit wil niet zeggen dat 112 in die kernen helemaal niet bereikbaar is, maar dat de verbinding eerder kan mislukken dan in andere gebieden.
Minister Kamp van Economische Zaken heeft het onderzoek aangeboden aan de Tweede Kamer. De Kamer zal het rapport op 30 april bespreken.