Scholen in Stedum willen fuseren

© RTV Noord
Christelijke basisschool De Crangeborg en openbare basisschool De Bongerd in Stedum gaan fuseren. Een afvaardiging van de ouders en leerkrachten van beide scholen en het bovenschools management zijn het daar eens over geworden.
Volgend jaar op 1 augustus moet de fusie zijn afgerond. Volgende stap in het fusieproces is dat de schoolbesturen Marenland en Noordkwartier voor 1 mei een voorgenomen fusiebesluit nemen.
Hierna wordt het voorgenomen besluit voorgelegd aan de medezeggenschapsraden van beide scholen.